Farmakologisk fortbildning för specialistläkare

Foto. Håkan Jarbin har på bild fångat docent Tord Ivarsson, som tar oss med på en psykofarmakologisk resa mot framtidens möjligheter. Många av landets BUP läkare hänger på.

Den psykofarmakologiska fortbildningen för specialistläkare fortsätter nu i SFBUPs regi. Datumen för nästa års kurser är nu spikade, Stockholm 10-11 december 2019 och Göteborg 23-24 januari 2020. I Stockholm flyttar vi in närmare centrum till  Clarion Hotel Stockholm på Södermalm och i Göteborg är vi återigen på fina St JörgenPark. Kursen riktar sig till specialistläkare, men ST-läkare eller andra intresserade kan beredas plats när sista datum för specialistläkarnas anmälningstid passerat (se nedan).

Programmet är en sedan 20 år väl beprövad mix av uppdatering från den kliniska forskningsfronten med tonvikt på psykofarmakologi och interaktiva diskussioner i grupper utifrån fallbeskrivningar eller frågeställningar.

Handledare och föreläsare på utbildningen är även det en väl beprövad trio i form av:

  • Håkan Jarbin, med dr och chöl BUP Halland
  • Kerstin Malmberg, med dr och öl BUP Skärholmen i Stockholm
  • Tord Ivarsson, docent och forskare på Regioncenter för barn och ungas psykiska hälsa, Trondheim, Norge

Utbildningen finansieras nu enbart av deltagaravgifter och ej av sponsring från läkemedelsföretag. I kursavgiften på ca 5 500 (Stockholm) och 5 810 kr (Göteborg) ingår två dagpaket med förtäring, middag inklusive dryck samt kursmaterial och föreläsningar. För de som inte önskar delta vid middagen blir priset 4 900 (Stockholm) eller 5 210 (Göteborg). Därutöver tillkommer en kostnad för övernattning & frukost, som kan bokas på anmälningssidan för en eller två nätter. Hotellkostnad i Stockholm är ca 1 800 kronor per natt och i Göteborg (inkl spa och utepool) 2 100 kronor per natt. Som specialistläkare är Du garanterad en plats om vi fått Din betalning för kursen före 9 november (kurstillfället i Stockholm) eller 20 december (kurstillfället i Göteborg) . Vid anmälan efter dessa datum erbjuds plats i turordning enligt principen ”först till kvarn”, men betalning ska vara oss tillhanda före kursstart. För att säkert kunna få ett hotellrum krävs också att anmälan är gjord senast 9/11 (Stockholm) respektive 13/12 (Göteborg). Vid avbokning efter dessa datum kvarstår full kostnad för hotellrum. Kursavgiften återbetalas minus en administrativ avgift på 500:- fram till två veckor före kursstart vid avbokning. Fakturering sker i samband med anmälan till utbildningen. Priserna är preliminära och kan komma att justeras något.

För frågor om boendet och annat administrativt kontakta Jane Winther på jane@globalkonferens.se.

För frågor om kursinnehåll och vid önskemål om att få dra ett eget patientfall kontakta Håkan Jarbin på hakan.jarbin@regionhalland.se.

Anmälningssidan kommer att öppna 1 september 2019. När du fyllt i anmälningstalongen på hemsidan här nedan  så ska du ha fått ett mailsvar om att anmälan är mottagen. Om du INTE fått ett mailsvar så är du inte anmäld.  Prova då först med att starta om din dator och fyll i talongen en gång till och i andra hand kontakta Håkan Jarbin på hakan.jarbin@regionhalland.se.

Varma hälsningar från styrelsen i SFBUP!