Farmakologisk fortbildning för specialistläkare

Foto. Håkan Jarbin har på bild fångat docent Tord Ivarsson, som tar oss med på en psykofarmakologisk resa mot framtidens möjligheter. Många av landets BUP läkare hänger på.

Den psykofarmakologiska fortbildningen för specialistläkare fortsätter nu i SFBUPs regi. Vi har genomfört kurstillfället 11-12 december 2018 i Stockholm (Hotel J i Nacka) med 70 deltagare och nästa kurs sker den 31 januari – 1 februari 2019 i Göteborg (St JörgenPark). Anmälan till kommande kurstillfällen är nu öppen. Kursen riktar sig till specialistläkare, men ST-läkare eller andra intresserade kan beredas plats när sista datum för specialistläkarnas anmälningstid passerat (se nedan).

Programmet är en sedan 20 år väl beprövad mix av uppdatering från den kliniska forskningsfronten med tonvikt på psykofarmakologi och interaktiva diskussioner i grupper utifrån fallbeskrivningar eller frågeställningar.

Handledare och föreläsare på utbildningen är även det en väl beprövad trio i form av:

  • Håkan Jarbin, med dr och chöl BUP Halland
  • Kerstin Malmberg, med dr och öl BUP Skärholmen i Stockholm
  • Tord Ivarsson, docent och forskare på Regioncenter för barn och ungas psykiska hälsa (RBUP Øst och Sør), Oslo

Utbildningen finansieras nu enbart av deltagaravgifter och ej av sponsring från läkemedelsföretag. I kursavgiften på 5 270 (Stockholm) och 5 810 kr (Göteborg) ingår två dagpaket med förtäring, middag inklusive dryck och vid decembertillfället även julbord samt kursmaterial och föreläsningar. För de som inte önskar delta vid middagen blir priset 4 670 (Stockholm) eller 5 210 (Göteborg). Därutöver tillkommer en kostnad för övernattning & frukost, som kan bokas på anmälningssidan för en eller två nätter. Hotellkostnad i Stockholm är 1 650 kronor per natt och i Göteborg (inkl spa och utepool) 2 100 kronor per natt. Som specialistläkare är Du garanterad en plats om vi fått Din betalning för kursen före 9 november (kurstillfället i Stockholm) eller 20 december (kurstillfället i Göteborg) . Vid anmälan efter dessa datum erbjuds plats i turordning enligt principen ”först till kvarn”, men betalning ska vara oss tillhanda före kursstart. För att säkert kunna få ett hotellrum krävs också att anmälan är gjord senast 9/11 (Stockholm) respektive 20/12 (Göteborg). Vid avbokning efter dessa datum kvarstår full kostnad för hotellrum. Kursavgiften återbetalas minus en administrativ avgift på 500:- fram till två veckor före kursstart vid avbokning. Fakturering sker i samband med anmälan till utbildningen.

För frågor om boendet och annat administrativt kontakta Jane Winther på jane@globalkonferens.se.

För frågor om kursinnehåll och vid önskemål om att få dra ett eget patientfall kontakta Håkan Jarbin på hakan.jarbin@regionhalland.se.

Välkommen med Din anmälan. När du fyllt i anmälningstalongen på hemsidan här nedan  så ska du ha fått ett mailsvar om att anmälan är mottagen. Om du INTE fått ett mailsvar så är du inte anmäld.  Prova då först med att starta om din dator och fyll i talongen en gång till och i andra hand kontakta Håkan Jarbin på hakan.jarbin@regionhalland.se.

Varma hälsningar från styrelsen i SFBUP!

Farmakologisk fortbildning