Farmakologisk fortbildning för specialistläkare

2019HåkanJarbin

Foto. Håkan Jarbin har på bild fångat docent Tord Ivarsson, som tar oss med på en psykofarmakologisk resa mot framtidens möjligheter. Många av landets BUP läkare hänger på.

Den psykofarmakologiska fortbildningen för specialistläkare fortsätter nu i SFBUPs regi. Datumen för nästa års kurser är nu spikade, Stockholm 10-11 december 2019 och Göteborg 23-24 januari 2020. I Stockholm flyttar vi in närmare centrum till  Clarion Hotel Stockholm på Södermalm och i Göteborg är vi återigen på fina St JörgenPark. Kursen riktar sig till specialistläkare, men ST-läkare eller andra intresserade kan beredas plats när sista datum för specialistläkarnas anmälningstid passerat (se nedan).

Programmet är en sedan 20 år väl beprövad mix av uppdatering från den kliniska forskningsfronten med tonvikt på psykofarmakologi och interaktiva diskussioner i grupper utifrån fallbeskrivningar eller frågeställningar.

Handledare och föreläsare på utbildningen är även det en väl beprövad trio i form av:

  • Håkan Jarbin, med dr och chöl BUP Halland
  • Kerstin Malmberg, med dr och öl BUP Skärholmen i Stockholm
  • Tord Ivarsson, docent och forskare på Regioncenter för barn och ungas psykiska hälsa, Trondheim, Norge

Utbildningen finansieras nu enbart av deltagaravgifter och ej av sponsring från läkemedelsföretag. I kursavgiften på 4 175 kr (Stockholm) och 4 320 kr (Göteborg) ingår två dagpaket med förtäring, middag (julbord i Stockholm) men inte alkohol samt kursmaterial och föreläsningar. Därutöver tillkommer en kostnad för övernattning & frukost, som kan bokas på anmälningssidan för en eller två nätter. Hotellkostnad i Stockholm är ca 1 205 kronor per natt och i Göteborg (inkl spa och utepool) 1 842 kronor per natt. Alla priser är angivna exklusive moms. Som specialistläkare är Du garanterad en plats om vi fått Din betalning för kursen före 9 november (kurstillfället i Stockholm) eller 20 december (kurstillfället i Göteborg) . Vid anmälan efter dessa datum erbjuds plats i turordning enligt principen ”först till kvarn”, men betalning ska vara oss tillhanda före kursstart. För att säkert kunna få ett hotellrum krävs att anmälan är gjord senast 7 september (OBS) (Stockholm) respektive 7 januari (Göteborg). Vid avbokning efter dessa datum kvarstår 50-100% kostnad för hotellrum beroende på tid för avbokningen. Kursavgiften återbetalas minus en administrativ avgift på 500:- fram till två veckor före kursstart vid avbokning. Fakturering sker i samband med anmälan till utbildningen.

För frågor om boendet och annat administrativt kontakta Jane Winther på jane@globalkonferens.se.

För frågor om kursinnehåll och vid önskemål om att få dra ett eget patientfall kontakta Håkan Jarbin på hakan.jarbin@regionhalland.se.

Anmälningssidan kommer att öppna 1 juli 2019. När du fyllt i anmälningstalongen på hemsidan här nedan  så ska du ha fått ett mailsvar om att anmälan är mottagen. Om du INTE fått ett mailsvar så är du inte anmäld.  Prova då först med att starta om din dator och fyll i talongen en gång till och i andra hand maila uppgifterna i formuläret till Jane@globalkonferens.se.

Varma hälsningar från styrelsen i SFBUP!

Farmakologisk fortbildning