Kalender

12 sep - 13 sep 2017

Den 11:e nationella konferensen om suicidprevention 2017

Den 11:e nationella konferensen om suicidprevention har tema Steg för livet - ny kunskap, effektivare samarbete för att förebygga självmord.

27 sep - 28 sep 2017

Posttraumatisk stress och migrationsrelaterad problematik hos barn och ungdomar.

Fortbildning för barn- och ungdomspsykiater. Begränsat antal platser. Sista anmälningsdag den 18:e augusti.  Ur innehållet: Att fråga om traumatiska händelser: när och hur? – Diagnostik och differentialdiagnostik vid posttraumatisk stress –…

16 okt - 17 okt 2017

Värna vår yngsta – späda barns rätt till hälsa och utveckling

Folkhälsomyndigheten arrangerar tillsammans med Socialstyrelsen och NKA (Nationellt kompetenscentrum anhöriga) i oktober en konferens för att särskilt uppmärksamma behoven hos de yngsta barnen och deras föräldrar genom att sätta fokus på…

23 okt - 28 okt 2017

American Academy of Child and Adolescent Psychiatry (AACAP)


24 apr - 25 apr 2018

BUP Kongress 2018