Kalender

1 jul - 8 jul 2018

Psykisk Hälsa Huset Almedalen 2018

SFBUP kommer tillsammans med en rad andra organisationer medverka i Psykisk Hälsa Huset under Almedalsveckan 2018.

23 jul - 27 jul 2018

IACAPAP 2018

23rd World Congress of the International Association for Child and Adolescent Psychiatry and Allied Professions. The congress will take place from 23-27 July 2018.

10 okt - 11 okt 2018

CPD för BUP – Personlighetssyndrom och Personlighetsdiagnostik ur ett barnpsykiatriskt perspektiv

I oktober arrangeras en fortbildningskurs för specialister med fokus på personlighetssyndrom. Kursledare är Bjarne Olinder, verksamhetschef för Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken ViN, Närsjukvård i östra Östergötland. Inbjudan till CPD Norrköping 2018

22 okt - 27 okt 2018

AACAP 2018


30 jun - 2 jul 2019

ESCAP 2019

The 18th international congress of ESCAP is going to be held in Vienna – from June 30th until July 2nd – under the responsibility of the Austrian ESCAP member: ÖGKJP, the…