Kalender

10 okt - 11 okt 2018

CPD för BUP – Personlighetssyndrom och Personlighetsdiagnostik ur ett barnpsykiatriskt perspektiv

I oktober arrangeras en fortbildningskurs för specialister med fokus på personlighetssyndrom. Kursledare är Bjarne Olinder, verksamhetschef för Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken ViN, Närsjukvård i östra Östergötland. Inbjudan till CPD Norrköping 2018

22 okt - 27 okt 2018

AACAP 2018


30 jun - 2 jul 2019

ESCAP 2019

The 18th international congress of ESCAP is going to be held in Vienna – from June 30th until July 2nd – under the responsibility of the Austrian ESCAP member: ÖGKJP, the…