Kalender

9 jul - 11 jul 2017

European Society for Child and Adolescent Psychiatry (ESCAP)

Den 17:e internationella ESCAP-konferensen med tema Transition - Child and adolescent psychiatry in a world of change.

12 sep - 13 sep 2017

Den 11:e nationella konferensen om suicidprevention 2017

Den 11:e nationella konferensen om suicidprevention har tema Steg för livet - ny kunskap, effektivare samarbete för att förebygga självmord.

16 okt - 17 okt 2017

Värna vår yngsta – späda barns rätt till hälsa och utveckling

Folkhälsomyndigheten arrangerar tillsammans med Socialstyrelsen och NKA (Nationellt kompetenscentrum anhöriga) i oktober en konferens för att särskilt uppmärksamma behoven hos de yngsta barnen och deras föräldrar genom att sätta fokus på…

23 okt - 28 okt 2017

American Academy of Child and Adolescent Psychiatry (AACAP)