Barnfridskonferensen

Datum: 29 jan - 30 jan 2020
Plats: Linköping

Den 29:e till 30:e januari 2020 arrangeras den andra Barnfridskonferensen. Årets tema är alla barns rätt till en uppväxt utan våld och övergrepp.  Föreläsningarna tar ett brett grepp om frågor som rör utmaningar och möjligheter som yrkesverksamma möter inom socialtjänst, hälso- och sjukvård, skola, rättsväsende och barnrättsorganisationer – allt med grund i barnkonventionen, Agenda 2030 och viktig forskning om våld mot barn och barndomstrauma.

Anmälan senast den 18 december här.