BUP Kongress 2018

Datum: 24 apr - 25 apr 2018
Plats: Kulturens Hus, Luleå

Vi kommer att få senaste nytt av

  • Professor Ian Goodyear från England, världsledande inom depression
  • Professor Gerhard Andersson verksam i Linköping och affilierad vid KI, världsledande inom internetbehandling och ångestsyndrom
  • Professor Kathleen Myers från USA, modern teknologi i barnpsykiatriskt arbete
  • Professor Per Ödling från Lund, vår Inspirationsföreläsare telekommunikation, vård och utveckling

Kom gärna med förslag på symposier. Vi tar tacksamt emot tips på teman men anmäl också om Du vill arrangera ett helt symposium  – maila förslag till sekreterare: Karina Larsson, karina.larsson@norrbotten.se senast 3 september                                                                                            

Posterutställningar – javisst! ST-läkare, PTP psykologer och handledare/studierektorer: Börja skissa på en poster redan nu!

Nytt för i år: Särskilt forskningsspår samt att Heldygnsvård etablerar sig nu som ett eget spår på kongressen. Ledare skall också få sitt lystmäte – varför inte om hur vi kan erbjuda en bra arbetsmiljö inom BUP trots de stora utmaningar vi står inför såväl personal- som patientmässigt.

Anmälning öppnas under hösten 2017

Väl mött!