CPD för BUP – Personlighetssyndrom och Personlighetsdiagnostik ur ett barnpsykiatriskt perspektiv

Datum: 10 okt - 11 okt 2018
Plats: Norrköping

I oktober arrangeras en fortbildningskurs för specialister med fokus på personlighetssyndrom. Kursledare är Bjarne Olinder, verksamhetschef för Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken ViN, Närsjukvård i östra Östergötland.

Inbjudan till CPD Norrköping 2018