”Den uppkopplade barnhjärnan – Child Brain Development, Learning and Digitalization”

Datum: 27 nov 2017
Plats: Svenska Läkaresällskapet, Stockholm

En konferens om att barn tillbringar alltför mycket tid vid skärmen.

Arrangörer: Svenska Läkaresällskapet, Acta Paediatrica, Skolläkarföreningen, Karolinska Institutets Kulturråd och Barnläkarföreningen.

Föreläsare

Prof  Hugo Lagercrantz  barnläkare  med barnhjärnans utveckling som frskningsintresse
Prof Patricia Kuhl
 är en världsledande språkforskare, som visat hur alltför mycket skärmtttande påverkar språkutvecklingen negativt. Hon har varit rådgivare till Hillary Clinton.

Tzipi Horowitz-Kraus visar med magnetkamera att kopplingarna till hjärnans läs- och skrivcentrum försämras om barn tittar mer på skärm än läser böcker.

Läraren Håkan Danielsson kommer att tala under titeln ”Penna eller dator” ur aspekten hur eleven lär sig bäst.


Konferensen avslutas med en paneldiskussion
 med ordförande från lärarförbunden, skolläkarföreningen och barnläkarföreningen.

Deltagaravgift:
 1.300 kr (medlemmar i SLS) 1.500 kr (icke-medlemmar)

Anmälan: senast den 15 oktober via konferensens hemsida: http://www.sls.se/bz97