Erfarenheter av kulturformuleringen (KFI) i DSM-5, ett workshop med erfarenhetsutbyte

Datum: 1 dec 2017
Plats: Föreläsningssalen Thor i Transkulturellt Centrums nya lokaler på Solnavägen 4, 10 tr

En workshop med erfarenhetsutbyte om att använda kulturformuleringsintervjuni DSM-5 (KFI) genom presentationer från
deltagarna och diskussion.

Aina Basilier Vaage, överläkare och specialist i såväl vuxensom
barn- och ungdomspsykiatri, med dr, Transkulturelt senter,
Psykiatrisk divisjon, Stavanger Universitetssjukehus talar om
“Cultural formulation interview – how can we integrate the intention
of the CFI in clinical work?” utifrån erfarenheter från barnoch
ungdomspsykiatriskt arbete med asylsökande och flyktingar.

Målgrupp

Kliniker, forskare och utbildare. Anmäl önskemål
om presentation i förväg till Sofie Bäärnhielm

Kostnad 

250:- exkl moms

Sista anmälningsdag

13 november