Fortbildning psykofarmakologi Göteborg

Datum: 1 feb - 2 feb 2018
Plats: St Jörgen Park, Göteborg

För 18:e året ges fortbildning i psykofarmakologi för specialistläkare. Programmet innehåller uppdateringar från den kliniska forskningsfronten samt interaktiva diskussioner i grupp utifrån fallbeskrivningar eller frågeställningar.

Handledare och föreläsare på utbildningen är:

  • Håkan Jarbin, med dr och chöl BUP Halland
  • Kerstin Malmberg, med dr och öl BUP Skärholmen i Stockholm
  • Tord Ivarsson, docent och forskare på Regioncenter för barn och ungas psykiska hälsa (RBUP Øst och Sør), Oslo