Fristående kurs i barn- och ungdomspsykiatri, 15 hp, vid Linköpings universitet.

Datum: 15 mar - 15 apr 2019
Plats: ansökningstid för kursen

Ansökningstiden är 15/3 – 15/4 för en kurs i barn- och ungdomspsykiatri ht 2019- vt 2020 vid Linköpings universitet (kurskod 8FG038). Kursen har getts sedan 2008 och är mycket uppskattad. Kursen vänder sig till yrkesverksamma som arbetar med eller kommer i kontakt med barn och ungdomar i sitt arbete – t ex inom förskola, skola, socialförvaltning, barnhälsovård eller barn- och ungdomspsykiatri. Minst två års erfarenhet inom förskola, skola, socialförvaltning, barnhälsovård, barnsjukvård, barn- och ungdomspsykiatri eller motsvarande krävs för att söka kursen. Kursen börjar ht 2019 och går på kvartsfart under läsåret ht -19/vt – 20. Kursdag är ojämna tisdagar med start vecka 35 i Linköping. Kursen kan sökas på antagning.se mellan 15 mars till 15 april 2019. Kursansvarig är Maria Zetterqvist maria.zetterqvist@liu.se