Lågaffektiva dagar

Datum: 25 jan - 26 jan 2018
Plats: Norra Latin, Stockholm

Nätverket Lågaffektiva psykologer välkomnar alla till Lågaffektiva dagar 2018. Två dagar som kommer att vara fyllda av föreläsningar och workshops kring hur man i olika verksamheter kan använda lågaffektivt bemötande. Temat för dagarna är ”att skapa förutsättningar för både personal och brukare/patienter/elever att lyckas”. Under dagarna kommer ni få ta del av grunderna inom det lågaffektiva bemötandet, både historiskt och teoretiskt, och ni kommer även få chans att fördjupa er i hur man konkret kan använda lågaffektivt bemötande inom t.ex. skola, psykiatri, LSS-verksamhet, HVB-hem, SiS-verksamhet med mera. Konferensen riktar sig även till andra som är intresserade av att fördjupa sitt kunnande, t ex anhöriga.

Relaterade sidor