Posttraumatisk stress och migrationsrelaterad problematik hos barn och ungdomar.

Datum: 27 sep - 28 sep 2017
Plats: Sigtunastiftelsen, Sigtuna

Fortbildning för barn- och ungdomspsykiater. Begränsat antal platser. Sista anmälningsdag den 18:e augusti. 

Ur innehållet: Att fråga om traumatiska händelser: när och hur? – Diagnostik och differentialdiagnostik vid posttraumatisk stress – Vilken förändring innebär de nya asylreglerna för nyanlända barns livsvillkor? – Vad ska man tänka på vid akuta bedömningar? – Hur bemöta maktlöshet och bristande tillit? – Workshop om psykoedukation och stabilisering vid posttraumatisk stress – Tips vid tolksamtal – Översikt över farmakologi mm

Föreläsare: Björn Ramel, överläkare, Teamet för krigs- och tortyrskadade, BUP Malmö Moa Mannheimer, psykolog och centrumchef på Barnafrid, Linköping Mikael Billing, psykolog och enhetschef för BUP.s asylpsykiatriska enhet Anders Sundqvist, chefsjurist, Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar Karima Assel, överläkare, Transkulturellt Centrum, Stockholm

Kursinnehåll: Karima Assel och Björn Ramel.

Kontaktpersoner för frågor om kursanmälan: katarzyna.kumanowska@sll.se (eller psykiatriforskning.fortbildning.slso@sll.se mellan 26/6 – 31/7 2017)

Inbjudan CPD utbildning