För utställare/sponsor

Välkommen till din medverkan som utställare/sponsor till BUP-kongressen 24 – 25 april 2019

Kostnad 16 500 kr exkl. moms.

Som utställare/sponsor får du:

 – Yta om ca 2 x 3 meter innehållande; stol, bord, alt. ett ståbord. Varje utställare får sitt eget ”bås” med bakvägg samt sidovägg. Internetanslutning ingår samt ett eluttag per utställare.

–  Önskar ni ytterligare utrustning i er monter utöver det som ingår ovan tillkommer extra kostnad.

  – En fri utställarrepresentant, inkl. kongressens måltider under dagtid samt tillträde till föreläsningarna. För ytterligare representant tillkommer en kostnad på ca 16 500 kr exkl. moms.

–  Önskemål om deltagande vid kongressmiddag tages in vid anmälan.

– Representanterna skall finnas tillgängliga vid sin utställningsyta under pauser.

– Behöver ni ytterligare utrustning i er monter går detta att beställa mot extra kostnad.

Besökarprofil
Överläkare, ST-läkare, AT-läkare, leg psykologer, leg psykoterapeuter, leg sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor, socionomer, arbetsterapeuter, sjukgymnaster, chefer, utvecklingsledare, forskare samt brukarrepresentanter och brukarorganisationer. Yrkesgrupper som arbetar med akut-, öppen- och/eller sluten psykiatrisk vård och behandling. Politiker och tjänstemän som har ansvar för och har intresse av vård, behandling av missbruk och beroendetillstånd. Även yrkesgrupper som arbetar inom skola/utbildning, socialtjänst samt annan kommunal eller privat verksamhet.

Kontakt:  Jeannette Miller, mail: info@jmillersolutions.se