För utställare och postrar

Välkommen till din medverkan som utställare/sponsor/posterutställare till BUP-kongressen 24 – 25 april 2019

Kostnad 16 500 kr exkl. moms för utställare.

Som utställare/sponsor får du:

 – Yta om ca 2 x 3 meter innehållande; stol, bord, alt. ett ståbord. Varje utställare får sitt eget ”bås” med bakvägg samt sidovägg. Internetanslutning ingår samt ett eluttag per utställare.

–  Önskar ni ytterligare utrustning i er monter utöver det som ingår ovan tillkommer extra kostnad.

  – En fri utställarrepresentant, inkl. kongressens måltider under dagtid samt tillträde till föreläsningarna. För ytterligare representant tillkommer en kostnad på ca 1600 kr exkl. moms.

–  Önskemål om deltagande vid kongressmiddag tages in vid anmälan.

– Representanterna skall finnas tillgängliga vid sin utställningsyta under pauser.

– Behöver ni ytterligare utrustning i er monter går detta att beställa mot extra kostnad.

Besökarprofil
Överläkare, ST-läkare, AT-läkare, leg psykologer, leg psykoterapeuter, leg sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor, socionomer, arbetsterapeuter, sjukgymnaster, chefer, utvecklingsledare, forskare samt brukarrepresentanter och brukarorganisationer. Yrkesgrupper som arbetar med akut-, öppen- och/eller sluten psykiatrisk vård och behandling. Politiker och tjänstemän som har ansvar för och har intresse av vård, behandling av missbruk och beroendetillstånd. Även yrkesgrupper som arbetar inom skola/utbildning, socialtjänst samt annan kommunal eller privat verksamhet.

Kontakt:  Jeannette Miller, mail: info@jmillersolutions.se

 

Välkommen med din poster (kostnadsfritt) till BUP kongressen!

Både vetenskapliga arbeten och kvalitetsarbeten inom BUP är välkomna att presenteras som poster. Posterutställning är ett bra sätt att sprida kunskaper och idéer som har vuxit fram på BUP kliniker.

Anmälan av din poster

Du anmäler din poster genom att senast fredagen den 22 mars anmäla att du vill delta med en poster till gunilla.paulson-karlsson@vgregion.se. Därefter skickar du in en pdf av din poster senast måndag 22 april. Du behöver också vara anmäld till kongressen.

Efter kongressen kommer din poster att läggas upp på www.sfbup.se

Poster storlek

Posterns format ska vara stående i måtten cirka 140 x 100 cm. Om du föredrar att ställa upp en roll-up så finns det möjlighet att göra det.

Upphängning av poster

Postern hängs upp den 24/4 mellan kl. 8.00 – 9.45 i posterutställningen, som ligger i utställningen, i H-hallen. Du kan få mer vägbeskrivning när du registrerar dig när du anländer till kongressen. På plats i posterutställningen finns ansvariga vilka du tar kontakt med för att få posternummer, anvisad plats samt material att hänga upp postern med. Postern hänger sedan uppe under hela kongressen.

Postersession

Den 24/4 kl. 11.30 – 12 äger postersessionen rum. Du förväntas då stå vid din poster och möta deltagarna och vara tillgänglig för frågor. Ta gärna med handouts och kontaktuppgifter.

Poster ADHD på BUP -effektivare, billigare och minst lika bra

Nedtagning av poster

Du tar ner postern den 25/4 kl. efter kl. 14.30. Postrar som hänger kvar efter kl. 16.30, tas ner och slängs.

Posterpris

Torsdagen den 25 april cirka klockan 14:00, delas pris ut till bästa poster. Utmärkelsen bästa poster avgörs av en jury under ledning av SFBUP´s vetenskapliga sekreterare.

Kontakt: Gunilla Paulson-Karlsson, mail: gunilla.paulson-karlsson@vgregion.se