Plenarföreläsningar

 Göteborg 2019

Överläkare Anna Santesson, BUP Halland

Föreläsning: På tunn is – att värdera och hantera risk hos självmordsnära ungdomar. En översikt om självmord hos unga med fokus på riskbedömning, säkerhetsplanering och uppföljning.

 

Leg läkare och KBT terapeut Ludmilla Rosengren, Uppsala

Föreläsning: Att möta någon som tappat hoppet

 

Prof. emeritus. Dr. med, University Hospital of Psychiatry Konrad Michel, Bern – Switzerland

Föreläsning: What do patients who attempt suicide need? Lessons learned from ASSIP, an effective brief therapy to reduce the risk of reattempts

 

Adj proffessor, Leg läkare Clara Hellner, Karolinska Institutet, Stockholm

Föreläsning: Att skada andra och att skada sig själv: Om självskada, suicidalitet och interpersonellt våld hos barn och unga