Program 2019

Onsdag 24 april, med reservation för ändringar

Anmäl dig här!

08:30-10:00 Registrering och kaffe
10:00-10.30 Kongressen öppnas
10:30-11:30 Huvudsession: Anna Santesson, Överläkare BUP Halland
11:30-12:00 Postersession
12:00-13:00 Lunch
13:00-14:00 Huvudsession: Ludmilla Rosengren, Leg läkare, KBT-terapeut, Uppsala
14:00-14:30  Fikapaus
14:30-16:00 Parallell symposier (A-symposierna)
16:00-17:30 Årsmöte SFBUP
17:30-19:00 Mingel i utställningshallen
19:00 Kongressmiddag med underhållning (Föranmälan krävs)

 

Torsdag 25 april, med reservation för ändringar

08:30-10:00 Huvudsession: Konrad Michel, Prof. emeritus. Dr. med. University Hospital of Psychiatry, Bern
10:00-10:30 Fikapaus
10:30-12:00 Parallella symposier (B-symposierna)
12:00-13:00 Lunch
13:00-14:00 Huvudsession: Clara Hellner, Adj prof, Leg läkare, Karolinska  Institutet, Stockholm. Presentation av bästa poster och överlämning till kongress 2020
13:50-14:00 Fikapaus
14:30-16:00 Parallella symposier (C-symposierna) klicka på länken så får du information om de olika symposierna
16:00 Avslutning