Program 2019

 

 

Onsdag 24 april

08:30-10:00 Registrering och kaffe
10:00-10.30 Kongressens öppnande

Rum: Kongresshallen

10:30-11:30 Huvudsession: Anna Santesson, Överläkare BUP Halland

Rum: Kongresshallen

11:30-12:00 Postersession
12:00-13:00 Lunch i utställningshallen
13:00-14:00 Huvudsession: Ludmilla Rosengren, Leg läkare, KBT-terapeut, Uppsala

Rum: Kongresshallen

14:00-14:30  Fikapaus
14:30-16:00 Parallell symposier (A-symposierna)
16:00-17:30 Årsmöte SFBUP

Rum: J2

18:30-19:00 Mingel i utställningshallen
19:00 Kongressmiddag med underhållning (Föranmälan krävs)

Rum: Kongresshallen

 

Torsdag 25 april

08:30-10:00 Huvudsession: Konrad Michel, Prof. emeritus. Dr. med. University Hospital of Psychiatry, Bern

Rum: Kongresshallen

10:00-10:30 Fikapaus
10:30-12:00 Parallella symposier (B-symposierna)
12:00-13:00 Lunch
13:00-14:00 Huvudsession: Clara Hellner, Adj prof, Leg läkare, Karolinska  Institutet, Stockholm. Presentation av bästa poster och överlämning till kongress 2020

Rum: Kongresshallen

13:50-14:00 Fikapaus
14:30-16:00 Parallella symposier (C-symposierna)
16:00 Avslutning