Nyheter

Ny fortbildningskurs för barn- och ungdomspsykiatrisk, (CPD)

20 jun 2017

Posttraumatisk stress och migrationsrelaterad problematik hos barn och ungdomar  27-28 september 2017 på Sigtunastiftelsen Kursledare Karima Assel och Björn Ramel. Sista anmälningsdag 18/8  Inbjudan CPD utbildning

Kartläggning av barn- och ungdomspsykiatrin 2016

9 jun 2017

För femte gången i ordningen genomfördes under våren 2017 en kartläggning av specialistpsykiatrin i Sverige. Kartläggningen omfattar siffror från 2016 i samtliga landsting och regioner. Uppdrag Psykisk Hälsa har, tillsammans…

Psykisk Hälsa Huset Almedalen 2017

30 maj 2017

Mellan den 3-7  juli hittar du Psykisk Hälsa Huset i Arbetarförenings hus på Kinbergs plats 8 i Visby. Flera av seminarierna sänds LIVE. Kom och prata psykisk hälsa, ta en…

SwedPedMed är ett nytt svenskt nätverk för att studera och utveckla läkemedel för barn

30 maj 2017

SwedPedMed är ett svenskt nätverk som skapar förutsättningar för olika sponsorer att på ett etiskt och godkända sätt studera och utveckla läkemedel för barn. Kunskapen om barns läkemedelsbehandling är begränsad. Den…

”Medicinskt kompetenta chefer ger högre vårdkvalitet”

30 maj 2017

En ny forskningsöversikt visar att vårdverksamheter med medicinsk kompetens i ledningsarbetet presterar vård av högre kvalitet med bland annat färre vårdskador och lägre dödlighet. Vi föreslår nu snabba åtgärder för…

Barn och ungas erfarenheter av Första linjen

20 maj 2017

SKL (Sveriges kommuner och landsting) bjuder in barn och unga mellan 9-20 år som får eller ha fått hjälp av en verksamhet som erbjuder tidiga insatser, antingen tillsammans med en kontaktperson…

Nu kan ideella organisationer söka verksamhetsbidrag för psykisk hälsa och suicidprevention hos barn i migration

20 maj 2017

I enlighet med uppdrag i Folkhälsomyndighetens regleringsbrev (2017, Barn och unga i migration) fördelas verksamhetsbidrag till ideella organisationer som arbetar för att stärka psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa och…

Stående ovationer för Sir Michael Marmot på Svenska BUP kongressen 2017

6 maj 2017

BUP-kongressen är nu över för denna gång. 550 personer från hela Sverige hade kommit till Gavlerinken i Gävle för att ta del av 4 plenarföreläsningar, 18 symposier och 9 postrar.…

Riktlinje ångestsyndrom/OCD på 2a remissrundan till 2 juni

29 apr 2017

Här kommer nu Riktlinje Ångestsyndrom och OCD på andra remissrundan till fredagen den 2 juni! Skrivgruppen Beata Bäckström, Lena Wallin och Maria Carlsson har i samråd med Håkan Jarbin och Maria…

Första metiskursen i trauma och migrationsproblematik för BUP

28 apr 2017

Det första metiskursen i trauma och migrationsproblematik har nu genomförts. Kursen hölls i april på Transkulturellt Centrum i Stockholm. Kursgivare var Karima Assel. På fotot syns Karima Assel och Björn Ramel…