Nyheter

Huvudhandledarkurs 2018

5 nov 2017

För femte året i rad kommer huvudhandledarkursen gå av stapeln den 21/3-23/3 2018 på Krusenbergs Herrgård i Uppsala. Kursen arrangeras av Gunnar Brodd, studierektor för BUP i Uppsala och kommer…

Hur mår BUP? En nulägesbeskrivning av barn- och ungdomspsykiatrin i Sverige

28 okt 2017

Projekt Uppdrag Psykisk Hälsa har under hösten 2016 och våren 2017 besökt BUP-kliniker runt om i Sverige och hört dem berätta om sin vardag. Resultatet har sammanställts i rapporten Hur mår BUP?…

Erfarenheter av kulturformuleringen (KFI) i DSM-5, ett workshop med erfarenhetsutbyte

19 okt 2017

Fredag den 1:a december ordnar Transkulturellt centrum ett workshop med med dr. Aina Basilier Vaage, överläkare och specialist i såväl vuxen som barn- och ungdomspsykiatri, Transkulturelt senter, Psykiatrisk divisjon, Stavanger…

SFBUPs riktlinje ångest- och tvångssyndrom färdig!

11 sep 2017

Vår helt färska riktlinje för ångest- och tvångssyndrom finns nu att läsa och ladda ner. Den har utarbetats av arbetsgruppen öl Beata Bäckström, BUP Lund, öl Lena Wallin, BUP Göteborg och…

Webbaserat stöd för introduktion av personal på HVB-hem

4 sep 2017

HVB för barn och unga är en komplex miljö att arbeta i och personalen ställs ofta inför stora utmaningar. Därför är det viktigt att arbetsgivaren kan erbjuda en bra yrkesintroduktion.…

Scope – en webbkurs för unga om autism

1 sep 2017

När man har fått en diagnos inom autismspektrumet kan man ha en hel del funderingar om vad det egentligen betyder. Vad är ASD? Vad är autism? Asperger? Vad betyder det…

Kartläggning av barn- och ungdomspsykiatrin 2016

9 jun 2017

För femte gången i ordningen genomfördes under våren 2017 en kartläggning av specialistpsykiatrin i Sverige. Kartläggningen omfattar siffror från 2016 i samtliga landsting och regioner. Uppdrag Psykisk Hälsa har, tillsammans…

Psykisk Hälsa Huset Almedalen 2017

30 maj 2017

Mellan den 3-7  juli hittar du Psykisk Hälsa Huset i Arbetarförenings hus på Kinbergs plats 8 i Visby. Flera av seminarierna sänds LIVE. Kom och prata psykisk hälsa, ta en…

SwedPedMed är ett nytt svenskt nätverk för att studera och utveckla läkemedel för barn

30 maj 2017

SwedPedMed är ett svenskt nätverk som skapar förutsättningar för olika sponsorer att på ett etiskt och godkända sätt studera och utveckla läkemedel för barn. Kunskapen om barns läkemedelsbehandling är begränsad. Den…

”Medicinskt kompetenta chefer ger högre vårdkvalitet”

30 maj 2017

En ny forskningsöversikt visar att vårdverksamheter med medicinsk kompetens i ledningsarbetet presterar vård av högre kvalitet med bland annat färre vårdskador och lägre dödlighet. Vi föreslår nu snabba åtgärder för…