Nyheter

SFBUPs Riktlinje trauma nu klar!

4 jul 2019

SFBUPs fjärde riktlinje som omfattar trauma och stressrelaterade syndrom blev antagen under våren 2019 och är nu klar med läsarvänlig layout och en version för tryck att ladda ner. Riktlinjen beskriver…

CPD för BUP – Trauma och migration, anmälan senast den 1 juni!

28 maj 2019

För BUP specialister anordnas en vidareutbildning den 18-19 september 2019 i Posttraumatisk stress och migrationsrelaterad problematik av Björn Ramel, överläkare och Sabina Gusic, psykolog, fil dr i klin psykologi, Teamet för…

SFBUPs ställningstagande för utländska barn i syriska läger

26 apr 2019

SFBUP delar Rädda Barnens uppfattning att barn i syriska läger ska få det konsulära stöd av sina hemländer som krävs för att de säkert ska kunna ta sig till respektive hemland, däribland…

Handledarkursen på Krusenberg 2019

25 apr 2019

Nu är sjätte kursen för handledning av ST-läkare i BUP avslutad. På Krusenberg hade vi 22 st ivriga elever som alla med glans klarade att bli godkända.  Kursledare var Mia Törnqvist,…

Kongress 2019 När den tunna isen brister – arbete med suicidnära barn och unga

23 apr 2019

Nu är det äntligen dags för årets BUP Kongress! Välkomna till Svenska Mässan Gothia Tower för att ta del av ett späckat program med plenarföreläsningar, symposier och postrar.

SFBUPs Riktlinje beteendesyndrom nu ute på första remissrundan

28 mar 2019

Här kommer  Riktlinje beteendesyndrom på första remissrundan till söndagen den 12 maj! Skrivgruppen Clara Hellner, Maria Helander och Jens Högström har lagt ner ett stort arbete i samråd med Håkan…

”BUP räcker inte – psykiska ohälsan är som en epidemi”

24 mar 2019

Nu är debattartikeln om BUP och den ökade psykiska ohälsan hos barn och ungdomar publicerad på SvD Debatt.  Artikeln är undertecknad av 28 personer, verksamhetschefer, medicinskt ledningsansvariga överläkare och chefsöverläkare.…

Nytt PM på internetmedicin -Bipolär sjukdom hos barn

1 mar 2019

Ett nytt PM om diagnostik och behandling vid bipolär sjukdom hos barn och tonåringar med uppdaterad information finns nu att ta del av på Internetmedicin.

Uppdaterade riktlinjer från Socialstyrelsen för vård och stöd vid missbruk och beroende

16 feb 2019

Socialstyrelsen har 2019 genomfört översyn två av de nationella riktlinjerna för vård och stöd vid missbruk och beroende. Översynen har lett till nya och uppdaterade rekommendationer om dels läkemedelsassisterad behandling…

Att säkerställa barn- och ungdomspsykiatrisk kompetens vid införandet av en 6-årig läkarutbildning

7 feb 2019

Med anledning av den kommande förändringen av läkarutbildningen har Sara Lundqvist, ordförande för SFBUP, Gunnel Svedmyr ledamot i utbildningsutskottet SFBUP samt Mia Ramklint, studierektor samt adjungerad till styrelsen för SFBUP…