Nyheter

”BUP räcker inte – psykiska ohälsan är som en epidemi”

24 mar 2019

Nu är debattartikeln om BUP och den ökade psykiska ohälsan hos barn och ungdomar publicerad på SvD Debatt.  Artikeln är undertecknad av 28 personer, verksamhetschefer, medicinskt ledningsansvariga överläkare och chefsöverläkare.…

CPD för BUP – Trauma och migration

16 mar 2019

För BUP specialister anordnas en vidareutbildning den 18-18 september 2019 i Posttraumatisk stress och migrationsrelaterad problematik av Björn Ramel, överläkare och Sabina Gusic, psykolog, fil dr i klin psykologi, Teamet för…

Nytt PM på internetmedicin -Bipolär sjukdom hos barn

1 mar 2019

Ett nytt PM om diagnostik och behandling vid bipolär sjukdom hos barn och tonåringar med uppdaterad information finns nu att ta del av på Internetmedicin.

Uppdaterade riktlinjer från Socialstyrelsen för vård och stöd vid missbruk och beroende

16 feb 2019

Socialstyrelsen har 2019 genomfört översyn två av de nationella riktlinjerna för vård och stöd vid missbruk och beroende. Översynen har lett till nya och uppdaterade rekommendationer om dels läkemedelsassisterad behandling…

Att säkerställa barn- och ungdomspsykiatrisk kompetens vid införandet av en 6-årig läkarutbildning

7 feb 2019

Med anledning av den kommande förändringen av läkarutbildningen har Sara Lundqvist, ordförande för SFBUP, Gunnel Svedmyr ledamot i utbildningsutskottet SFBUP samt Mia Ramklint, studierektor samt adjungerad till styrelsen för SFBUP…

Timo sjunger Ted på årets kongressmiddag!

4 feb 2019

Missa inte att köpa biljetter till BUP kongressens galamiddag onsdagskvällen den 24/4, då vi har den stora äran att kunna presentera den bejublade och omskrivna konserten ”Timo sjunger Ted”. Artisten…

SFBUPs riktlinje trauma nu ute på remissrunda 2

28 jan 2019

Här kommer nu Riktlinje traumasyndrom på andra remissrundan till fredagen den 1 mars! Skrivgruppen Björn Ramel, Anastasia Karvouni och Moa Mannheimer har lagt ner ett mycket stort arbete och i samråd…

BUP Kongress 2019 – När den tunna isen brister

25 jan 2019

Göteborg är en fantastisk stad att bo och leva i men kanske inte den plats på jorden som erbjuder de charmigaste vinterdagarna. Denna söndag i januari bjöd dock på klart…

Årsrapport från Q-BUP

25 jan 2019

Q-bup är en kvalitetsregisterkandidat som omfattar en tredjedel av landets BUP-patienter. Genom att samla information som redan finns registrerad i journaldokumentation och patientadministrativa system formas kvalitetsregistret utan att någon ytterligare…

Rätt till vård även för tillståndssökande

25 nov 2018

SKLs jurister bedömde i våras att en del av de unga vuxna som omfattas av den s k gymnasielagen utifrån juridiskt status som ”tillståndssökande” inte har rätt till samma subventionerade vård…