6 av 10 ST-läkare på BUP funderar på att hoppa av

1 sep 2019 | Cecilia Gordan

I det senaste numret av Läkartidningen med Tema Läkares livslånga lärande publicerade ST-läkare Tobias Blechinger en enkätstudie som visade att runt 60 % av ST-läkarna var tveksamma till att fortsätta eller hade bestämt sig för att sluta inom BUP. Upplevelsen av brist på effektiva psykologiska behandlingsmetoder och låg autonomi på arbetsplatsen predicerade potentiellt avhopp. Arbetsbelastningen upplevdes som hög, med otillräcklig återhämtning och negativa effekter på privatlivet, men detta påverkade inte beslut om eventuellt avhopp.

Läkartidningen – 6 av 10 ST-läkare på BUP funderar på att hoppa av