Adhd vård enligt SFBUPs riktlinje-snabbare, effektivare och minst lika bra.

10 okt 2019 | Håkan Jarbin

I en nyligen publicerad artikel i Nordic Journal of Psychiatry” redovisar Rebecca Wernersson och medarbetare en utvärdering där patienter (n=98) med adhd fick utredning och bedömning i en standardiserad modell vid BUP Halland efter SFBUPs riktlinje adhd. Denna grupp jämfördes med en väl matchad kontrollgrupp (n=99) som fått vård tre år tidigare. Bägge grupperna förbättrades i hög grad (Cohen´s d = 0,80 resp 0,78) vad gäller symtombelastning och funktion mätt med BCFPI föräldraintervju under första året på BUP. Den standardiserade modellen medförde att fler faktiskt deltog i föräldrautbildning, att tid till diagnos och vård kortades, patientnöjdhet var lika bra eller bättre medan kostnaden mer än halverades genom färre besök.