Årsrapport från Q-BUP

25 jan 2019 | Cecilia Gordan

Q-bup är en kvalitetsregisterkandidat som omfattar en tredjedel av landets BUP-patienter. Genom att samla information som redan finns registrerad i journaldokumentation och patientadministrativa system formas kvalitetsregistret utan att någon ytterligare registrering krävs. Med hjälp av registret kan barn- och ungdomspsykiatriska specialistverksamheter tillsammans följa och analysera kvaliteten i den vård som erbjuds.

Syftet är att patienter som vårdas inom barn- och ungdomspsykiatrin ska få bästa tänkbara vård.

Q-bup är ett register under utveckling. Styrgruppen för nationella kvalitetsregister har godkänt Q-bup som registerkandidat (register under uppbyggnad) och anslagit medel för utvecklingen sedan 2013.