BUP Kongress 2019 – När den tunna isen brister

25 jan 2019 | Cecilia Gordan

Göteborg är en fantastisk stad att bo och leva i men kanske inte den plats på jorden som erbjuder de charmigaste vinterdagarna. Denna söndag i januari bjöd dock på klart och vackert väder, ett par minusgrader och stilla, krispig luft. På min promenad runt tjärnen som ligger i anslutning till där jag bor, kunde jag konstatera att isen hade lagt sig stabil. Ett rätt stort antal personer var fortfarande ute och åkte skridskor trots att solen höll på att gå ner. Allt var betagande vackert och andades glädje och frid.

Förra helgen, när jag gick samma runda, var scenariot ett annat. Isen var bara en tunn skör hinna. Det var uppenbart att den inte skulle kunna bära en människas tyngd och vattnet där under var hotfullt mörkt och kallt.

Under veckan mellan dessa helgpromenader har jag på mitt jobb bildligt befunnit mig tillsammans med en av ”mina” ungdomar ute på den där sköra isen. Jag fick en glimt av att tittat ner i den kalla vaken där allt är mörker och hopplöshet och fick fysiskt uppleva något av den smärta som livet just i den stunden innebär för denna ungdom. Samtidigt var mitt fokus att försöka få ungdomen att ta min utsträckta hand för att om möjligt ledsaga hen till en något stabilare is.

Denna gång blev hjälpinsatsen ett vårdintyg och överföring till tvångsvård. Vid andra tillfällen som vi stått där har vi tillsammans kunnat lämna den mest sköra isen med små och försiktiga steg och i stället tagit sikte på den fasta marken vid strandkanten.

Jobbet med de självmordsnära patienterna kan vara på en och samma gång extremt tärande och det mest meningsfulla som vi gör. För att kunna göra ett bra jobb och för att inte själva bli alltför tyngda av jobbet krävs kunskap. Vi i barnpsykiatrin behöver tillägna oss den allra bästa och mest uppdaterade kunskapen. Det handlar om bemötande, hur vi kommunicerar med våra patienter och deras anhöriga, hur vi bedömer riskfaktorer, hur vi organiserar vården för att klara av att ta hand om dem som löper risk att trampa igenom isen och hur vi kan arbeta preventivt.

När vi från BUP i Göteborg tillsammans med SFBUP nu bjuder in till årets kongress i barnpsykiatri har vi valt temat ”SUICID- när den tunna isen brister”. Vi är glada och stolta över att ha fått ihop ett program som vi tror kommer att locka alla er som jobbar inom barnpsykiatrin i vårt avlånga land. Det kommer att bli en ”State of the art”-föreläsning på temat. Vi kommer att få ta del av nya spännande behandlingsmetoder av både utländska och svenska föreläsare. Anhörigperspektivet kommer att lyftas fram och vi får möjlighet att öka vår kunskap kring vad i ungdomars vardag som kan driva dem mot en suicidal hopplöshet. Även andra aktuella och viktiga teman inom barnpsykiatrin kommer att lyftas upp på plenarföreläsningar och valbara symposier. Jag vill uppmana dig att gå in på kongressidan där du kan se hela programmet och anmäla dig. Sprid också informationen vidare till kollegor och medarbetare!

När BUP-kongressen går av stapeln den 24-25 april har våren sannolikt kommit en bra bit på väg. Då kommer Göteborg åter att visa sig från sin bästa sida. Svenska Mässan kommer att erbjuda en professionell kongressmiljö, underhållningen blir finfin men framför allt längtar vi efter dagar där vi får träffas, utbyta erfarenheter och få inspiration.

Catharina Winge Westholm, Överläkare BUP SU, deltagare i kongressens vetenskapliga kommitté

VÄL MÖTT PÅ DENNA VIKTIGA KONGRESS!