BUP-kongressen 2020 ställs in

13 mar 2020 | Cecilia Gordan

Idag har vi i BUP Stockholm tillsammans med SFBUP tagit det nödvändiga beslutet att ställa in BUP-kongressen 2020. Även om beslutet är oerhört tråkigt är det samtidigt lätt eftersom det inte finns någon tvekan om vad man måste göra i dessa dagar.

Fram till idag stod vi med en färdigplanerad och i princip helt förberedd kongress. En vetenskaplig programgrupp som arbetat intensivt sedan hösten 2018, ett 60-tal engagerade föreläsare och moderatorer från hela Sverige, en spännande och fin utställning med många patient- och närstående föreningar, en posterutställning med flera anmälda postrar och en kongressfest de luxe.

För att inte slänga allt arbete i sjön ser vi över möjligheten att hålla kongressen i ett senare skede. Till dess att vi vet närmare passar vi på att ge ett stort varmt tack till alla engagerade!

Bästa hälsningar
Lisa Härdelin Lenerius
Kongressgeneral BUP-kongressen 2020