CPD för BUP – Personlighetssyndrom och Personlighetsdiagnostik ur ett barnpsykiatriskt perspektiv

11 okt 2018 | Cecilia Gordan

Kursen i personlighetssyndrom och personlighetsdiagnostik är nu avslutad. Ett stort tack till Bjarne Olinder, överläkare/specialist psykiatri och Johanna Kullgard, psykoterapeut från BUP Norrköping. Även stort tack till Sandra Svensson, vårdadministratör, som såg till att allt flöt som det skulle före och under kursdagarna och till Ann Fristedt från SFBUPs utbildningsutskott som varit länken som gjort det möjligt att få till denna CPD kurs.

Välplanerade dagar med utrymme för reflektion kring komplexiteten som vi har att förhålla oss till när det gäller det barnpsykiatriska utredningsarbetet.