CPD för BUP – Trauma och migration, anmälan senast den 1 juni!

28 maj 2019 | Håkan Jarbin

För BUP specialister anordnas en vidareutbildning den 18-19 september 2019 i Posttraumatisk stress och migrationsrelaterad problematik av Björn Ramel, överläkare och Sabina Gusic, psykolog, fil dr i klin psykologi, Teamet för krigs- och tortyrskadade, BUP Malmö och Poa Samuelberg, psykolog och utredare, Barnafrid, Linköping. Anmälan senast 1 juni.