CPD Personlighetssyndrom och personlighetsdiagnostik ur ett barnpsykiatriskt perspektiv

4 jun 2018 | Cecilia Gordan

Den 10 till 11 oktober ges i Norrköping en CPD Personlighetssyndrom och personlighetsdiagnostik ur ett barnpsykiatriskt perspektiv.  Kursen syftar till att ge en fördjupad förståelse för personlighetsutveckling och personlighetsdiagnostik. Perspektiv kommer att ges kring kopplingen mellan personlighet och andra barnpsykiatriska tillstånd, såväl traumarelaterade som neuropsykiatriska. Kursledare är Bjarne Olinder, överläkare/specialist psykiatri vid barn- och ungdomspsykiatriska kliniken ViN.

Inbjudan till CPD Norrköping 2018