Deplyftets har startat nya vågen av kliniker för implementering av SFBUPs Riktlinje depression

28 apr 2017 | Håkan Jarbin

Deplyftet har 26-27 april startat upp utbildningsseminarier och ledningsseminarier för klinikerna i NV Skåne, Jönköping, Västmanland, Värmland, Västerbotten och Norrbotten.

Relaterade sidor