En samordnad eller samlad barn och ungdomshälsa

26 maj 2018 | Cecilia Gordan

SKL arbetar för närvarande med att sammanställa analyser och förslag i en idéskrift om hur samhället ska kunna möta den ökade psykiska ohälsan hos barn och unga. Skriften föreslår en modell för hur man kan samordna barn och ungdomshälsa som går att genomföra med aktuell lagstiftning och utan att göra stora huvudmannaförändringar. Tanken är att sprida denna idéskrift till så många som möjligt och be dem hitta alla sina invändningar. Diskussionsdelen kommer sedan att utökas med diskussion kring för och nackdelar.

En samordnad eller samlad barn och ungdomshälsa version 20180517 (1)

Synpunkter, idéer och invändningar skickas till:

ing-marie.wieselgren@skl.se