Fonden För Rehabilitering och Medicinsk Forskning utlyser forskningsstipendier

4 mar 2018 | Cecilia Gordan

Nu finns möjlighet att ansöka till Fonden för Rehabiliteringen och Medicinsk Forskning (FRF) om forskningsstipendier. FRF kommer under 2018 att dela ut stipendier på 100.000 till 200.000 kr till forskare i Sverige.  Vid bedömning av ansökningar prioriteras forskning med rehabiliteringsperspektiv men även forskning inom angränsande medicinska ämnesområden så som barn- och ungdomspsykiatrisk forskning, allmänmedicinsk forskning och psykiatrisk forskning beaktas.

Stipendier kan vara en engångssumma men även ett åtagande från FRF om bidrag över en längre period.

Stipendiater kan vara såväl läkare som annan legitimerad sjukvårdspersonal.

Ansökan ska innehålla:

  1. Namn och adress
  2. Beskrivning av forskningsprojektet på högst en A4-sida
  3. Hur långt projektet kommit och när det beräknas vara klart för presentation
  4. Till vilken institution forskaren är knuten och handledare
  5. Nuvarande finansiering och ytterligare behov

Ansökan skickas till Eskil Johansson eskil.j46@gmail.com