Forskningssymposium inom immunopsykiatri

24 feb 2018 | Cecilia Gordan

Den 26 april arrangerar Svenska Läkaresällskapet ett Translationellt forskningssymposium inom immunopsykiatri. Under symposiet kommer bland annat aktuell kunskap om immunologiska mekanismer bakom psykiatriska tillstånd som schizofreni att avhandlas.