Första metiskursen i trauma och migrationsproblematik för BUP

28 apr 2017 | Lars Joelsson

Det första metiskursen i trauma och migrationsproblematik har nu genomförts. Kursen hölls i april på Transkulturellt Centrum i Stockholm. Kursgivare var Karima Assel.

På fotot syns Karima Assel och Björn Ramel tillsammans med intresserade ST läkare.

Relaterade sidor