Granskare till projektet Säker Suicidprevention sökes

3 maj 2018 | Cecilia Gordan

SFBUP är en av yrkesorganisationerna som deltar i projektet ”Säker Suicidprevention”, ett patientsäkerhetsprojekt som drivs av LÖF. Projektet går ut på att besöka olika kliniker runtom i landet och se över deras rutiner för arbetet med suicidnära patienter. Syftet är att förbättra hela vårdkedjan, t.ex. i övergångar mellan vårdnivåer och mellan olika specialiteter. Under hösten 2017 har två pilotkliniker deltagit. Till hösten 2018 startar nästa genomgång, och vi söker fler granskare till projektet! Du hittar mer information i bifogad material.

Du kan vara representant för barn- och ungdomspsykiatriska föreningen om du är medlem i SFBUP. Vid varje granskning ska två representanter av respektive yrkesförening delta. Vi ser gärna att en specialistläkare och en ST-läkare deltar. Arbetet kan, förutom att det är nyttigt och givande,  ligga till grund för ett förbättringsarbete på hemmakliniken för ST-läkaren!

Är du intresserad, hör gärna av dig till: anne-katrin.kantzer@vgregion.se (styrelsemedlem och kassör i SFBUP)

Välkommen att vara med i detta viktiga arbete!