Handledarkursen på Krusenberg 2019

25 apr 2019 | Cecilia Gordan

Nu är sjätte kursen för handledning av ST-läkare i BUP avslutad. På Krusenberg hade vi 22 st ivriga elever som alla med glans klarade att bli godkända.  Kursledare var Mia Törnqvist, Ann Fristedt samt Gunnar Brodd.