Hur mår BUP? En nulägesbeskrivning av barn- och ungdomspsykiatrin i Sverige

28 okt 2017 | Cecilia Gordan

Projekt Uppdrag Psykisk Hälsa har under hösten 2016 och våren 2017 besökt BUP-kliniker runt om i Sverige och hört dem berätta om sin vardag. Resultatet har sammanställts i rapporten Hur mår BUP? En nulägesbeskrivning av barn- och ungdomspsykiatrin i Sverige inhämtad av Uppdrag Psykisk Hälsa. Rapporten beskriver den aktuella bild som verksamheterna själva presenterar och förhoppningen är att den ska kunna vara ett underlag till framtida utvecklingsarbete.

Relaterade dokument