Huvudhandledarkurs 2018

5 nov 2017 | Cecilia Gordan

För femte året i rad kommer huvudhandledarkursen gå av stapeln den 21/3-23/3 2018 på Krusenbergs Herrgård i Uppsala. Kursen arrangeras av Gunnar Brodd, studierektor för BUP i Uppsala och kommer erbjuda ett späckat schema med föreläsningar, grupparbeten och rollspel m.m. Syftet med kursen är att erbjuda blivande handledare kunskaper och färdigheter för att kunna handleda ST-läkare med bl.a. ST-planering, formalia kring ST, specialistkollegium samt funderingar kring ledarskap.