Huvudhandledarkurs 2019

25 nov 2018 | Cecilia Gordan

För sjätte gången går huvudhandledarkursen av stapeln! Kursen är riktad till BUP-specialister eller snart färdiga ST-läkare, som handleder eller kommer att handleda ST-läkare. Kursen löper under tre dagar i Uppsalatrakten med vacker vårnatur nära vattnet. Kursens innehåll motsvarar Socialstyrelsens krav på kurs för handledning av ST-läkare.

Relaterade dokument