Huvudhandledarutbildningen 2018

26 mar 2018 | Cecilia Gordan

Nu har årets upplaga av huvudhandledarkursen avslutats och 19 stycken handledare är nu beredda att ta sig an ett huvudhandledarskap under minst 5 år. Studierektorerna; Ann Fristedt, Gunnar Brodd och Mie Lundqvist planerar att göra en muntlig enkät i höst för att höra om det finns underlag för en ny kurs våren eller hösten 2019.