Kurs i Familjeterapi vid ätstörning – 7,5 hp

5 feb 2018 | Cecilia Gordan

Under hösten 2018 erbjuder Kompetenscentrum Ätstörning SYD i Lund en kurs i familjeterapi vid ätstörning. Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med behandling av de som är drabbade av ätstörning och som vill lära dig mer om hur man bättre kan hjälpa familjer och drabbade med en evidensbaserad behandlingsmetod. Utbildningen avser främst att ge grundläggande kunskap, erfarenhet och förtrogenhet i tillämpningen av familjeterapi vid ätstörningar, så att deltagarna kan bedriva den i sin kliniska vardag. Den huvudsakliga arbetsformen är en integration mellan teori och praktik. Den teoretiska delen utgår från hur de olika familjeterapeutiska traditionerna påverkat utvecklingen av familjeterapi vid ätstörningar. De traditioner som främst kommer att avhandlas är den strukturella, den strategiska, den språksystemiska och den narrativa traditionen. Familjeterapi är en praktisk och pragmatiskt inriktad behandlingsmetod, och utbildningen kommer därmed att ha fokus på konkreta övningar. Vi kommer att gå genom aktuell forskning om familjeterapi vid ätstörningar.

Kursen planeras till fyra tillfällen;  21 – 24 augusti 2018, 18 – 19 oktober 2018, 29 – 30 november 2018, 17 – 18 januari 2019.