Nya riktlinjer för transkulturell psykiatri

26 mar 2018 | Cecilia Gordan

Transkulturell psykiatri – kliniska riktlinjer för utredning och behandling är den artonde skriften i serien Svensk Psykiatri. Huvudredaktör för boken är Sofie Bäärnhielm, med.dr, överläkare och enhetschef, Transkulturellt Centrum, Stockholms läns landsting.

De nya riktlinjerna omfattar 21 olika kapitel. Här presenteras bland annat erfarenheter av psykoterapi för människor med flyktingbakgrund, varvat med tips om hur man arbetar med tolk, tillsammans med information om konkreta skillnader vid läkemedelsbehandling och ensamkommande som blir unga vuxna.

Riktlinjerna går också igenom olika diagnoser, med särskild betoning på posttraumatisk stress, men även suicidbedömning.

Boken vänder sig i första hand till personal som arbetar inom vuxenpsykiatrin samt äldrepsykiatrin, men är också användbar för vårdpersonal i barn- och ungdomspsykiatrin och första linjens psykiatri i primärvården. Den kan med behållning läsas av andra professionella aktörer som möter och intresserar sig för människor ur ett transkulturellt perspektiv.