Nyheter

En samordnad eller samlad barn och ungdomshälsa

26 maj 2018

SKL arbetar för närvarande med att sammanställa analyser och förslag i en idéskrift om hur samhället ska kunna möta den ökade psykiska ohälsan hos barn och unga. Skriften föreslår en…

Granskare till projektet Säker Suicidprevention sökes

3 maj 2018

SFBUP är en av yrkesorganisationerna som deltar i projektet "Säker Suicidprevention", ett patientsäkerhetsprojekt som drivs av LÖF. Projektet går ut på att besöka olika kliniker runtom i landet och se över…

Årsmöte SFBUP 2018

3 maj 2018

BUP Kongressen är slut för denna gång och SFBUP tackar Luleå och Norrbotten för ett fantastiskt fint arrangemang! För de som inte hade möjlighet att delta finns åhörarkopior från plenarföreläsningar…

SFBUPs riktlinje trauma och stressrelaterade syndrom nu klar för remissrunda 1!

4 apr 2018

Här kommer SFBUPs fjärde riktlinje på remiss till alla medlemmar och medarbetare verksamma inom BUP kliniker och forskningsinstitutioner.  Riktlinjen är utformad av Björn Ramel, BUP Malmö;  Anastasia Karvouni, BUP Uppsala;  Moa…

Nya riktlinjer för transkulturell psykiatri

26 mar 2018

Transkulturell psykiatri – kliniska riktlinjer för utredning och behandling är den artonde skriften i serien Svensk Psykiatri. Huvudredaktör för boken är Sofie Bäärnhielm, med.dr, överläkare och enhetschef, Transkulturellt Centrum, Stockholms läns landsting.…

Huvudhandledarutbildningen 2018

26 mar 2018

Nu har årets upplaga av huvudhandledarkursen avslutats och 19 stycken handledare är nu beredda att ta sig an ett huvudhandledarskap under minst 5 år. Studierektorerna; Ann Fristedt, Gunnar Brodd och…

Fonden För Rehabilitering och Medicinsk Forskning utlyser forskningsstipendier

4 mar 2018

Nu finns möjlighet att ansöka till Fonden för Rehabiliteringen och Medicinsk Forskning (FRF) om forskningsstipendier. FRF kommer under 2018 att dela ut stipendier på 100.000 till 200.000 kr till forskare…

Forskningssymposium inom immunopsykiatri

24 feb 2018

Den 26 april arrangerar Svenska Läkaresällskapet ett Translationellt forskningssymposium inom immunopsykiatri. Under symposiet kommer bland annat aktuell kunskap om immunologiska mekanismer bakom psykiatriska tillstånd som schizofreni att avhandlas.  

SFBUPs riktlinje ångest- och tvångssyndrom nu helt färdig!

22 feb 2018

SFBUPs tredje riktlinje som omfattar ångest- och tvångssyndrom blev antagen under hösten 2017 och finns nu i vackert layoutad och användarvänlig version. Riktlinjen beskriver stegvis vård alltifrån de screeningfrågor som…

Tuberös skleros (TSC) – nytt handläggningsstöd

22 feb 2018

Barnläkarföreningen och neuropediatriska föreningen har arbetat fram ett handläggningsstöd för TSC. TSC är en ärftlig sjukdom som drabbar 1/6000. Psykiska symptom som autism, adhd, depression och ångest är vanliga liksom…