Nyheter

Huvudhandledarkurs för BUP-specialister 1-3 april ställs in

20 mar 2020

Med anledning av den pågående spridningen av COVID-19 och folkhälsomyndighetens uppmaning att undvika resor i största möjliga mån är den planerade huvudhandledarkursen inställd. För frågor och vidare information hänvisas till…

BUP-kongressen 2020 ställs in

13 mar 2020

Idag har vi i BUP Stockholm tillsammans med SFBUP tagit det nödvändiga beslutet att ställa in BUP-kongressen 2020. Även om beslutet är oerhört tråkigt är det samtidigt lätt eftersom det…

Remissversion 1 för riktlinje autism

12 mar 2020

Den första remissversionen för SFBUPs riktlinjer om autism finns nu tillgänglig. Syftet med riktlinjerna är att ge vägledning för både utredning, behandling och habiliterande verksamhet. Synpunkter och förändringsförslag skickas skriftligt…

SFBUPs Riktlinje beteendesyndrom nu klar!

20 dec 2019

SFBUPs femte riktlinje som omfattar beteendesyndromen är nu efter två produktiva remissrundor färdigslipad och klar att användas. Riktlinjen beskriver utredning och vård vid beteendestörning allt ifrån lindrigare störning hos yngre…

Inbjudan till huvudhandledarkurs för BUP-specialister 1-3 april 2020

17 dec 2019

För sjunde gången genomför huvudhandledarkursen riktad till BUP-specialister eller snart färdiga ST-läkare, som handleder eller kommer att handleda ST-läkare. Deltagarna är inbjudna till en tre dagars kurs i Uppsalatrakten med…

BUP kongressen 2020

17 nov 2019

BUP Stockholm och SFBUP hälsar varmt välkomna till BUP Kongressen 2020, Ångest - med kropp och själ som gisslan. Kongressen äger rum den 28 till 29 april på City Congress Centre…

Region Gävleborg tilldelas SveaPriset 2019

17 nov 2019

Region Gävleborg tilldelas SveaPriset, utmärkelsen som belönar innovationer inom vård och omsorg. Regionen får priset för appen Hipr, som hjälper ungdomar med ADHD-diagnos att sköta sin medicinering. Målet med SveaPriset är att uppmärksamma…

Medlemsreform i Svenska Läkaresällskapet

6 nov 2019

SLS fullmäktige beslutade (med över två tredjedelars majoritet) den 14 maj 2019 att inrätta en ny medlemskategori – medlemsförening – med tillhörande stadgeändringar. Det är den största organisatoriska förändring inom…

Nyhetsinlägg angående vården av apatiska barn

6 nov 2019

Sanam Gharaee är överläkare för asylpsykiatriska teamet på barnspsykiatrin på Sundsvalls sjukhus. Hon har åtta års erfarenhet av arbete med asylsökande barn med uppgivenhetssyndrom och har behandlat ett 30-tal sådana…

Är du intresserad av att handleda yngre kollegor?

27 okt 2019

I början av april går huvudhandledarkursen av stapeln för sjunde gången! Kursen är riktad till BUP-specialister eller snart färdiga ST-läkare, som handleder eller kommer att handleda ST-läkare. Kursen löper under…