Nyheter

Nyhetsinlägg angående vården av apatiska barn

6 nov 2019

Sanam Gharaee är överläkare för asylpsykiatriska teamet på barnspsykiatrin på Sundsvalls sjukhus. Hon har åtta års erfarenhet av arbete med asylsökande barn med uppgivenhetssyndrom och har behandlat ett 30-tal sådana…

Är du intresserad av att handleda yngre kollegor?

27 okt 2019

I början av april går huvudhandledarkursen av stapeln för sjunde gången! Kursen är riktad till BUP-specialister eller snart färdiga ST-läkare, som handleder eller kommer att handleda ST-läkare. Kursen löper under…

Gemensamt yttrande från BLF och SFBUP angående barn med uppgivenhetssyndrom

11 okt 2019

Under de senaste veckorna har det pågått en intensiv debatt kring barn med uppgivenhetssyndrom. Debatten har stundtals bedrivits i ett högt tonläge. Som företrädare för Svenska Barnläkarföreningen och Svenska Föreningen…

Adhd vård enligt SFBUPs riktlinje-snabbare, effektivare och minst lika bra.

10 okt 2019

I en nyligen publicerad artikel i Nordic Journal of Psychiatry" redovisar Rebecca Wernersson och medarbetare en utvärdering där patienter (n=98) med adhd fick utredning och bedömning i en standardiserad modell…

Barn som upplever våld

22 sep 2019

SKL (Sveriges kommuner och landsting) inbjuder dig som arbetar inom skola, socialtjänst samt hälso- och sjukvård till en heldag den 26 november med tema Barn som upplever våld – hur…

SFBUPs Riktlinje beteendesyndrom nu på remissrunda 2

18 sep 2019

Här kommer Riktlinje Beteendesyndrom på andra remissrundan till söndagen den 20 oktober. Skrivgruppen Clara Hellner, Maria Helander och Jens Högström från BUP Stockholm har i samråd med Håkan Jarbin och Maria Unenge-Hallerbäck från SFBUP…

Information om de nya neurobiologiska fynden vid adhd läkemedel till barn

9 sep 2019

Den nya forskningen i nyhetsflödet En nyligen publicerad studie från Holland (Radiology 2019; 00:1-7) visade att 25 pojkar i åldern 10-12 år men inte vuxna män som fått metylfenidat i…

6 av 10 ST-läkare på BUP funderar på att hoppa av

1 sep 2019

I det senaste numret av Läkartidningen med Tema Läkares livslånga lärande publicerade ST-läkare Tobias Blechinger en enkätstudie som visade att runt 60 % av ST-läkarna var tveksamma till att fortsätta…

Nyhetsbrev från UEMS/CAP

1 sep 2019

Den europeiska unionen för medicinska specialister är den äldsta europeiska medicinska organisationen. Med 40 medlemsländer och 43 specialistsektioner representerar UEMS mer än 1,6 miljoner specialistläkare. I juni publicerade sektionen för…

SFBUPs Riktlinje trauma nu klar!

4 jul 2019

SFBUPs fjärde riktlinje som omfattar trauma och stressrelaterade syndrom blev antagen under våren 2019 och är nu klar med läsarvänlig layout och en version för tryck att ladda ner. Riktlinjen beskriver…