Nyheter

Granskningsnämnden kritiserar Sveriges Radio för inslag om Deplyftet

29 okt 2018

På ekonyheterna i P1 den 2018-01-16 framfördes vinklad information om Deplyftet. Granskningsnämnden kritiserar Sveriges Radio för brister i saklighet men finner inte att övertrampet är tillräckligt för att strida mot lagen om…

Debatt: Fel råd ges i ny rapport om barn med ADHD

18 okt 2018

En ny rapport från Specialpedagogiska skolmyndigheten sprider en felaktig bild av adhd. Att lägga så stor vikt vid minskning av störande beteenden och så lite fokus på hur skolan kan…

Debatt: Politiker måste ta beslutet om elevhälsan!

18 okt 2018

Psykisk hälsa är en absolut förutsättning för lärande, ändå har vi en elevhälsa i Sverige där evidens, kvalitet och patientsäkerhet avseende barn och ungas psykiska hälsa, ohälsa och sjukdom är…

CPD för BUP – Personlighetssyndrom och Personlighetsdiagnostik ur ett barnpsykiatriskt perspektiv

11 okt 2018

Kursen i personlighetssyndrom och personlighetsdiagnostik är nu avslutad. Ett stort tack till Bjarne Olinder, överläkare/specialist psykiatri och Johanna Kullgard, psykoterapeut från BUP Norrköping. Även stort tack till Sandra Svensson, vårdadministratör, som…

Kurs i späda och små barns psykiska hälsa vid Institutet för tillämpad beteendevetenskap

26 aug 2018

Under hösten 2018 ges en professionsövergripande kurs i späda och små barns psykiska hälsa. Kursen ger relevant kunskap för personer som arbetar inom späd- och småbarnsfältet. Att arbeta med späda och…

CPD Personlighetssyndrom och personlighetsdiagnostik ur ett barnpsykiatriskt perspektiv

4 jun 2018

Den 10 till 11 oktober ges i Norrköping en CPD Personlighetssyndrom och personlighetsdiagnostik ur ett barnpsykiatriskt perspektiv.  Kursen syftar till att ge en fördjupad förståelse för personlighetsutveckling och personlighetsdiagnostik. Perspektiv kommer att ges…

En samordnad eller samlad barn och ungdomshälsa

26 maj 2018

SKL arbetar för närvarande med att sammanställa analyser och förslag i en idéskrift om hur samhället ska kunna möta den ökade psykiska ohälsan hos barn och unga. Skriften föreslår en…

Granskare till projektet Säker Suicidprevention sökes

3 maj 2018

SFBUP är en av yrkesorganisationerna som deltar i projektet "Säker Suicidprevention", ett patientsäkerhetsprojekt som drivs av LÖF. Projektet går ut på att besöka olika kliniker runtom i landet och se över…

Årsmöte SFBUP 2018

3 maj 2018

BUP Kongressen är slut för denna gång och SFBUP tackar Luleå och Norrbotten för ett fantastiskt fint arrangemang! För de som inte hade möjlighet att delta finns åhörarkopior från plenarföreläsningar…

SFBUPs riktlinje trauma och stressrelaterade syndrom nu klar för remissrunda 1!

4 apr 2018

Här kommer SFBUPs fjärde riktlinje på remiss till alla medlemmar och medarbetare verksamma inom BUP kliniker och forskningsinstitutioner.  Riktlinjen är utformad av Björn Ramel, BUP Malmö;  Anastasia Karvouni, BUP Uppsala;  Moa…