Nyheter

Agenda – Krisen för barn- och ungdomspsykiatrin

23 nov 2020

SVTs Agenda tog lyfte i gårdagens program köerna till BUP, i studion deltog Kerstin Evelius f d nationell samordnare för psykisk hälsa. Programmet kan du se här.

Farmakologisk fortbildning för specialistläkare 2021

10 nov 2020

Välkommen till SFBUP:s Farmakologisk fortbildning för specialister 2021-02-09 – 2021-02-10 Det är med glädje som SFBUP kan informera om att vi kommer att genomföra kursen Farmakologisk uppdatering för specialister I barn-…

Poddtips Psykens Detektiver

8 nov 2020

Børne- og Ungepsykiatrisk Selskab i Danmark har producerat en podcast om arbetet som barn- och ungdomspsykiatrier. Podcasten finns att lyssna på här och det går att läsa mer om föreningens…

Välkommen att lämna synpunkter på vård- och insatsprogrammet för adhd 

21 okt 2020

Vård- och insatsprogrammet för adhd har arbetats fram av en nationell arbetsgrupp (NAG) med deltagare från regioner och kommuner med spridning över landet. Arbetet sker inom ramen för Nationellt programområde…

Barnafrids Basprogram om våld mot barn

6 sep 2020

Barnafrid är ett nationellt kunskapscentrum med uppdrag att samla och sprida kunskap om våld och andra övergrepp mot barn. Den 30 september kl. 09.00 lanseras Barnafrids nya utbildningsplattform, Barnafrids Basprogram…

Utbildning i familjeterapi vid ätstörning under våren 2021

2 sep 2020

KompetensCentrum Ätstörningar i Lund erbjuder nu för fjärde gången i samarbete med Lunds Universitet och Institutionen för Psykologi en utbildning i familjeterapi vid ätstörning, motsvarande 7,5 högskolepoäng. Utbildningen vänder sig…

BUP-kongressen 2020!

25 jun 2020

I början på mars i år väntade vi i princip bara på att trycka på startknappen för BUP kongressen 2020. Deltagandet var högt, 600 anmälda, och anmälningarna fortsatte att strömma…

Internetbehandling för Tourettes syndrom/ihållande tics

10 jun 2020

BIP TIC är en studie för att utveckla och utvärdera internetförmedlad beteendeterapi för barn och ungdomar i åldern 9 till 17 år med Tourettes syndrom eller ihållande (kroniska) motoriska eller…

Digitala ST-kurser i Försäkringsmedicin, Sjukdomsförebyggande arbete och Ledarskap

10 jun 2020

Framtidens Specialistläkare som arrangeras av på uppdrag av Region Skåne och Södra Regionvårdsnämnden kommer under hösten erbjuda tre olika digitala ST-kursen motsvarande delmålen gällande Försäkringsmedicin, Sjukdomsförebyggande arbete samt Ledarskap. Kurserna…

Årsmöte SFBUP 2020

11 maj 2020

Med anledning av att årets BUP Kongress ställts in äger årsmötet 2020 rum digitalt fredagen den 15 maj kl 13:00. Registrera dig för mötet här. Om du vill testa att…