SFBUPs ställningstagande för utländska barn i syriska läger

26 apr 2019 | Cecilia Gordan

SFBUP delar Rädda Barnens uppfattning att barn i syriska läger ska få det konsulära stöd av sina hemländer som krävs för att de säkert ska kunna ta sig till respektive hemland, däribland Sverige. Barnen är oskyldiga till deras föräldrars sympatier och eventuella gärningar för terrororganisationen IS. Barn har enligt Barnkonventionen rätt till skydd, vård och rehabilitering. De ska inte skiljas från sina föräldrar, utom när det är nödvändigt för barnets bästa.

Med tanke på den mycket allvarliga situationen med svält, infektioner och otillräcklig vård är det av yttersta vikt att den svenska statens beslut och aktiva insatser rörande svenska barn inte fördröjs ytterligare. Risken för att barnens utveckling påverkas negativt – på kort och lång sikt – på grund av brist på basal omsorg och vård ökar ju längre tid de befinner sig i flyktinglägren. Tillsammans med andra länder har Sverige ett ansvar för att hjälpa barn drabbade av kriget i Syrien, och att barnens rättigheter uppfylls.