Rättelse angående Deplyftet

17 jan 2018 | Cecilia Gordan

Under gårdagen har ett inslag från ekot skapat svallvågor i sociala medier och tyvärr också bland våra medlemmar. Som ordförande i SFBUP vill jag gå ut med en rättelse:

  • Socialstyrelsens (SoS) Nationella riktlinjer för depression och ångest kom ut i ny version i december 2017. SFBUP har en egen serie av riktlinjer som är vardagsnära och ger rekommendationer till klinikern. De vilar på bl a socialstyrelsens och läkemedelsverkets riktlinjer samt amerikanska och engelska guidelines. Riktlinjerna antas av SFBUP, som är en underförening till läkarsällskapet. De har samtliga gått ut på 2 remissrundor inklusive till akademin och även diskuterats på BUP kongressen
  • Deplyftet är SFBUPs projekt för att stödja BUP-kliniker att implementera de basala och centrala delarna av SFBUPs riktlinje för depression hos barn och unga. 
  • Psykopedagogisk behandling är en del av Deplyftets paket. Psykopedagogisk behandling som basal åtgärd rekommenderas med prio 2 av SoS.
  • SFBUP vill begränsa användning av läkemedel under den tidiga fasen. Det är en kärnpunkt i Deplyftet och den andra kärnpunkten är samarbete med föräldrar och skola efter en noggrann diagnos och kartläggning av livssituation.
  • Inslaget i ekot 2018-01-16 kunde få lyssnaren att tro att Deplyftet ska implementeras i sin helhet på vårdcentraler till en kostnad av 400 000 kronor per vårdcentral samt att medarbetare får lön från Deplyftet. Deplyftet implementeras på BUP kliniker till självkostnad och intet av kostnaden tillfaller SFBUP. I några regioner har vårdcentral fått ta del av delar av Deplyftet och då kostnadsfritt från den lokala BUP kliniken. Samtliga medarbetare i Deplyftet får sin vanliga lön från ordinarie arbetsplats, som ersätts via Deplyftet. Försäljningen av material från denna hemsida sker till självkostnad och administreras av Region Halland.
  • Inslaget i ekot påstod att psykopedagogisk behandling inte utvärderats till barn med depression i Sverige. Det stämmer men man nämnde inte att detta även gäller samtliga av SoS rekommenderade behandlingsmetoder till barn och unga med depression. Psykopedagogisk behandling till ungdomar med depression har utvärderats i England (Goodyer et al 2017).

 

I styrelsen ifrågasätter vi starkt hur denna typ av massmedial uppmärksamhet stöder utvecklingen av en god vård.

 

Sara Lundqvist

Barn och ungdomspsykiatriker

Ordförande SFBUP