SFBUPs Riktlinje beteendesyndrom nu klar!

20 dec 2019 | Håkan Jarbin

SFBUPs femte riktlinje som omfattar beteendesyndromen är nu efter två produktiva remissrundor färdigslipad och klar att användas. Riktlinjen beskriver utredning och vård vid beteendestörning allt ifrån lindrigare störning hos yngre barn till allvarlig störning hos äldre tonåringar. Vårdinsatser vid beteendesyndrom behöver ofta ske i samråd med socialtjänsten. Riktlinjen beskriver kunskapsläget och insatser som bör ges men specificerar inte vem som ska ge insatsen. Fokus i riktlinjen är patientens vård. Den stegvisa vården i SFBUPs riktlinjer har här delvis också beskrivits utifrån ålder och svårighetsgrad. Tonåringar med beteendestörning i flera områden av livet kan behöva omfattande insatser från start snarare än att börja med basvård.

Riktlinjen vilar mestadels på solid evidens. Den innehåller, i vanlig ordning, checklistor och faktarutor som stöd i mötet med patienter. Det finns även en version för tryck lämplig för de kliniker som väljer att trycka upp till pappersformat för smidig användning i arbetet.

Skrivgruppen har utgjorts av adjungerad professor och leg läk  Clara Hellner, leg psykolog Maria Helander och leg psykolog, med dr Jens Högström alla från BUP Stockholm. Därför ett stort Tack till BUP Stockholm för stödet till denna riktlinje. Tack även till medarbetare och medlemmar som bidragit med värdefulla synpunkter på remissversionerna.