SFBUPs Riktlinje trauma nu klar!

4 jul 2019 | Håkan Jarbin

SFBUPs fjärde riktlinje som omfattar trauma och stressrelaterade syndrom blev antagen under våren 2019 och är nu klar med läsarvänlig layout och en version för tryck att ladda ner. Riktlinjen beskriver stegvis vård med start i  screeningfrågor om trauma till alla som säker BUP, basutredning, psykologisk första hjälpen, krisstöd och framför allt traumafokuserad psykoterapi. Riktlinjer berör också andra behandlingsmetoder, hantering av samsjuklighet, sömnstörning, social instabilitet, hedersrelaterat våld, barn på flykt och samarbete och anmälningsskyldighet till socialtjänst mm. Läkemedelsbehandling har en mindre plats och då vad gäller sömnstörning och samsjuklighet. Riktlinjen innehåller checklistor och faktarutor som stöd i mötet med patienter. Skrivgruppen har utgjorts av öl Björn Ramel (ordförande) BUP Skåne/Malmö, öl Anastasia Karvouni BUP Uppsala men nu i Västmanland och psykolog Moa Mannheimer vid Barnafrid inom Linköpings universitet. Dessutom har psykolog fil dr Ole Hultmann, Göteborgs universitet bidragit till text. Ett stort tack till BUP i Region Skåne och Region Uppsala samt Linköpings universitet för bidrag med arbetstid till riktlinjen. Till sist ett stort tack till medlemmar och experter inom området för värdefulla synpunkter på remissversioner.

Skrivgruppen har också tagit fram en lista över de rekommenderade formulären och skattningsskalor och var man kan finna dem.

SFBUP hoppas att denna nytänkande riktlinje blir både ett stöd i vardagsarbetet och en inspiration till förbättrad vård av traumasyndrom på BUP kliniker.