SFBUPs riktlinje trauma och stressrelaterade syndrom nu klar för remissrunda 1!

4 apr 2018 | Håkan Jarbin

Här kommer SFBUPs fjärde riktlinje på remiss till alla medlemmar och medarbetare verksamma inom BUP kliniker och forskningsinstitutioner.  Riktlinjen är utformad av Björn Ramel, BUP Malmö;  Anastasia Karvouni, BUP Uppsala;  Moa Mannheimer, Linköpings universitet och Ole Hultmann, BUP Göteborg. Den är indelad i stegvis vård med rekommendationer och faktarutor för att vara ett tydligt stöd i det kliniska arbetet.

Riktlinje trauma och stressrelaterade syndrom syftar särskilt till att:

  1. Att alla som söker hjälp för psykisk ohälsa på BUP utfrågas om traumatiska händelser av interpersonell natur.
  2. Att svåra händelser och symtom på posttraumatisk stress upptäcks och värderas vid bedömning av psykiatrisk sjuklighet. Denna bedömning inkluderar hänsyn till hur sociala och kulturella faktorer kan påverka hur psykisk ohälsa förstås och uttrycks.
  3. Att patienter med trauma- och stressrelaterade syndrom utreds strukturerat och behandlas likvärdigt och med evidensbaserade eller rekommenderade metoder.
  4. Att vården utvärderas strukturerat och systematiskt avseende symtom och funktion.
  5. Att medicinska och psykiatriska behov ska styra BUPs insatser. Yttre omständigheter – exempelvis vårdnadstvister, barn i samhällsvård, fysiska funktionsnedsättningar, trauma i nära relationer och asylstatus/brist på uppehållstillstånd – är inte giltiga skäl att neka vård till patienter under 18 år.

TACKSAM för synpunkter och därmed hjälp att utforma riktlinjer som både har vetenskapligt stöd och är användbara i vardagsarbetet på BUP. Riktlinjerna kommer att diskuteras på symposium under BUP kongressen i Luleå onsdagen den 25 april 08.30-10.00. Anmäl dig!! Mailsvar med synpunkter och förslag på förbättringar av riktlinjen till Bjorn.Ramel@Skane.se senast 13 maj.