SwedPedMed är ett nytt svenskt nätverk för att studera och utveckla läkemedel för barn

30 maj 2017 | Håkan Jarbin

SwedPedMed är ett svenskt nätverk som skapar förutsättningar för olika sponsorer att på ett etiskt och godkända sätt studera och utveckla läkemedel för barn.

Kunskapen om barns läkemedelsbehandling är begränsad. Den säkerhet som vuxnas läkemedelsbehandling är grundad på saknas för många läkemedel som ges till barn. Endast 30 % av världens läkemedel har en godkänd indikation på barn och av dessa har högst hälften en dokumentation på barnpatienter. Dessutom är kunskapen om långtidseffekter och biverkningar eftersatt när det gäller läkemedelsbehandling till barn. Det går inte att direkt överföra kunskaper om läkemedel på vuxna till barn eftersom barnet ofta har ett annat sätt att bryta ned läkemedel på och att sedan utsöndra dem. Läkemedlet kan dessutom verka på ett annat sätt på barn.

Förutsättningarna för att pröva nya läkemedel på barn måste förbättras. Pediatrisk läkemedelsutveckling bygger på samarbete i nätverk mellan olika enheter i sluten och öppen vård. SwedPedMed är ett sådant nätverk i Sverige. Det svenska nätverket samarbetar i sin tur med Nordiska och Europeiska nätverk för att i vissa studier få tillräckligt stora patientantal och på så sätt säkerställa trovärdiga resultat. Klinisk forskning och utveckling av läkemedel för barn i Sverige ska bygga på samarbete mellan de sju regionala noderna i Stockholm, Göteborg, Lund, Uppsala, Linköping och Umeå. Länk till SwePedMed