Uppdaterade riktlinjer från Socialstyrelsen för vård och stöd vid missbruk och beroende

16 feb 2019 | Cecilia Gordan

Socialstyrelsen har 2019 genomfört översyn två av de nationella riktlinjerna för vård och stöd vid missbruk och beroende. Översynen har lett till nya och uppdaterade rekommendationer om dels läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende och dels tillgängliggörande av naloxon och utbildningsinsats till personer med risk för överdos.