Välkommen att lämna synpunkter på vård- och insatsprogrammet för adhd 

21 okt 2020 | Cecilia Gordan

Vård- och insatsprogrammet för adhd har arbetats fram av en nationell arbetsgrupp (NAG) med deltagare från regioner och kommuner med spridning över landet. Arbetet sker inom ramen för Nationellt programområde (NPO) psykisk hälsa, en del av Nationellt system för kunskapsstyrning. Innehållet i vård-och insatsprogrammet bygger på nationella riktlinjer och andra kunskapssammanställningar men är utformade för att möta behovet av kunskap i eller inför mötet mellan personal och individ.

Mellan den 19 oktober och 4 december 2020 kan du lämna synpunkter på vård- och insatsprogrammet. Du hittar programmet i sin helhet på vardochinsats.se och du lämnar dina synpunkter genom att använda den här enkäten.

Om du har några frågor går det bra att höra av sig till Linda Rydberg Jensen (linda.rydberg@skr.se).