Om SFBUP

Svenska Föreningen för Barn- och Ungdomspsykiatri (SFBUP) ingår som en del i två större organisationer. SFBUP är dels en specialitetsförening inom Sveriges Läkarförbund och dels en sektion inom Svenska Läkaresällskapet. Detta betyder att föreningen dels har ett fackligt ben, dels ett vetenskapligt.

Föreningen organiserar specialister i barn- och ungdomspsykiatri eller blivande specialister i barn- och ungdomspsykiatri men också andra läkare intresserade av ämnesområdet kan bli medlemmar. Även andra yrkesgrupper som är verksamma inom barn- och ungdomspsykiatrin kan bli medlemmar. För styrelseuppdrag i föreningen krävs att man är både medlem i Sveriges Läkarförbund och Svenska Läkaresällskapet.

Mobil/platta:  Klicka på pilen uppe till höger för att komma vidare.