Om SFBUP

Svenska Föreningen för Barn- och Ungdomspsykiatri (BUP-föreningen) ingår som en del i två större organisationer. BUP-föreningen är dels en specialitetsförening inom Sveriges Läkarförbund och dels en sektion inom Svenska Läkaresällskapet. Detta betyder att föreningen dels har ett fackligt ben, dels ett vetenskapligt.

Föreningen organiserar specialister i barn- och ungdomspsykiatri eller blivande specialister i barn- och ungdomspsykiatri men också andra läkare intresserade av ämnesområdet kan bli medlemmar. Även andra yrkesgrupper som är verksamma inom barn- och ungdomspsykiatrin kan bli medlemmar. För styrelseuppdrag i föreningen krävs att man är både medlem i Sveriges Läkarförbund och Svenska Läkaresällskapet.

Mobil/platta:  Klicka på pilen uppe till höger för att komma vidare.