Barnneuropsykiatriska sektionen

Sektionens ordförande Kerstin Malmberg

Foto: Lars Joelsson

Barnneuropsykiatriska sektionen är en sektion av SFBUP men med egen styrelse.

Sektion arrangerar blad annat utbildningsdagar som är mycket uppskattade och välbesökta.

Barnneuropsykiatriska sektionens hemsida.