Bli medlem

Genom föreningen blir du med i ett nationellt nätverk av kollegor som tillsammans kan driva de barnpsykiatriska frågorna i landet. Via föreningen får du möjlighet att påverka barnpsykiatrins utveckling t.ex. genom att yttra dig när nya vårdprogram utvecklas. Som medlem får du också en prenumeration på tidskriften Svensk Psykiatri.

Medlemsavgift

  • Årsavgiften är för närvarande 500 kr per år.
  • Medlemmar i Sveriges Läkarförbund betalar medlemsavgiften till förbundet, övriga betalar direkt till SFBUP.

 

Medlemsformulär

  • Allmänt

  • Adress - hem

  • Övrigt

    SFBUP sparar de ovan angivna personuppgifterna i vårt medlemsregister. Personuppgifterna sparas så länge du är medlem i föreningen. Om du önskar få information om vilka uppgifter vi har i registret eller om du önskar få en uppgift korrigerad eller raderad går det bra att kontakta föreningen via hemsidan.