Utbildningsutskottet

Lisa Härdelin Lenerius

Ordförande i utbildningsutskottet, Region Stockholm, Stockholm

Ann Fristedt

Region Öst, Linköping

Valeria Varkonyi

Region Norr, Sundsvall

Lena Spak

Region Väst, Göteborg

Gunnel Svedmyr

Region Mitt, Hudiksvall

Gunnar Brodd

Uppsala

Mie Lundqvist

Region Öst, Jönköping

Hanna Essner

Region Syd, Lund

Josefina Gårdfeldt

ST-representant, Göteborg

Catherine Gajland

ST-representant, Stockholm