BUP Sverige och verksamhetschefsmöten

Bergendal 8 februari 2018

Foto: Sara Lundqvist

BUP-föreningen samlar varje år Sveriges verksamhetschefer och chefläkare/medicinskt ansvarig läkare till möte för att diskutera gemensamma frågor. I år avhandlades bland annat tvångsvård, ADHD-utredningar och visioner inför framtiden.

Bergendal 2018:

Rebecca Wernesson ADHD spår

Resultat av enkät om fortbildning

Från ST-läkare till specialist

Ing-Marie Wieselgren 2018

Mer teori i ST – Metis

AnneMarie Danon och Barbro Thurfjell – Ny vårdform

Gunnel Svedmyr – ST-utbildning enligt SOSFS 2015:8

Utredning om tvångsåtgärder mot barn inom psykiatrisk tvångsvård SOU 2017:111